சிவசக்தி திருமண தகவல் மையம் இலவச பதிவு

Content is loading.

சிவசக்தி திருமண தகவல் மையம் அடிப்படை தகவல்

  * எல்லா விபரங்களையும் அவசியம் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்
* மொபைல்
*  தொலைபேசி
- -
* பெயர்
* பாலினம்
ஆண்   பெண்
* பிறந்த தேதி
*திருமண நிலை
திருமணமாகதவர்
* தாய் மொழி
* மதம்
* ஜாதி
உட்பிரிவு
* ஆதார் எண் / மின்னஞ்சல்
* நட்சத்திரம் / ராசி
செவ்வாய் தோஷம்
உண்டு இல்லை
ராகு தோஷம்
உண்டு     இல்லை 
*பிறந்த இடம்
*பிறந்த நேரம்
Pick a Time!
* அதிகபட்ச கல்வி நிலை
*கல்வி விவரங்கள்
* வருமானம்
* தொழில்
* வேலை இடம்
* உணவுமுறை
*  உயரம்
* நிறம்
* நாடு
* மாநிலம்
* நகரம் / மாவட்டம்
* Locality
* முகவரி
*சகோதரர்கள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
*சகோதரிகள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
* தந்தை பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
* தாயார் பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
நான் நியதிகளும் நிபந்தனைகள் ஒத்துகொள்கிறேன்
* *எதிர்பார்ப்பு
You could enter details about you or a brief description about yourself.
Min 50 chas and Max 1000 chars. (If Profile contains details about your
contact information like e-mail,phone number, etc. Your profile will be rejected)
 *குறிப்பு
Copyright © 2010 to 2020 Sivasakthimatri.com சிவசக்தி முதலியார் திருமண அமைப்பாகம் - All Rights Reserved. Only Used in Google Chrome in Laptop (or) Desktop. software update 27/02/2020. அன்பான வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்திற்கு மற்ற திருமண தகவல் மையங்களில் தங்கள் முகவரிக்கு POSTAL - VPP ஜாதகத்தை அனுப்பி பணம் பெற முயற்சி செய்வார்கள் அவர்களிடம் ஏமாற வேண்டாம். எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். எங்களின் சேவை (முதலியார் திருமண அமைப்பாகம்) தகவல் பரிமாற்றம் மட்டுமே! மணமகன், மணமகள் பற்றிய தகவல்களை நீங்களே (திருமண வீட்டாரே) நன்கு விசாரித்து முடிவுக்கு வரவும்.