சிவசக்தி திருமண தகவல் மையம் இலவச பதிவு

Content is loading.

சிவசக்தி திருமண தகவல் மையம் அடிப்படை தகவல்

  * எல்லா விபரங்களையும் அவசியம் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்
* மொபைல்
*  தொலைபேசி
- -
* பெயர்
* பாலினம்
ஆண்   பெண்
* பிறந்த தேதி
*திருமண நிலை
திருமணமாகதவர் விதவை / மனைவியை இழந்தவர்  விவாகரத்து பெற்றவர்
* தாய் மொழி
* மதம்
* ஜாதி
உட்பிரிவு
* பதிவு தேதி
* நட்சத்திரம் / ராசி
ராகு தோஷம்
உண்டு இல்லை
 செவ்வாய் தோஷம்
உண்டு     இல்லை 
*பிறந்த இடம்
*பிறந்த நேரம்
Pick a Time!
* அதிகபட்ச கல்வி நிலை
*கல்வி விவரங்கள்
* வருமானம்
* வேலை இடம்
* உணவுமுறை
*  உயரம்
* நாடு
* மாநிலம்
* நகரம் / மாவட்டம்
* முகவரி
*சகோதரர்கள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
*சகோதரிகள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
* தந்தை பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
* தாயார் பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
  எதிர்பார்ப்புகள் *
நான் நியதிகளும் நிபந்தனைகள் ஒத்துகொள்கிறேன்
 *குறிப்பு

   

முக்கிய அறிவிப்பு - தாங்கள் விரும்பி எடுக்கும் வரனுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டால் அடுத்த வரனுக்கு செல்லவும். நன்றி. நிர்வாகி. This Site Reopen on 26/2/2024 Copyright © 2020 to 2030 SivaSakthi Matrimonial - All Rights Reserved.